Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vangin01/domains/vanginnekentrainingen.nl/public_html/_source/functions/functions.php on line 110

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/vangin01/domains/vanginnekentrainingen.nl/public_html/_source/functions/commands.php on line 106
.: van Ginneken Trainingen :.

Visie op trainen

Van Ginneken trainingen staat niet voor één bepaalde zorgmethodiek van Belevingsgericht werken. Aangesloten wordt bij de methodiek van het huis en daarop wordt verder gebouwd. De ondersteuningsvragen van de zorgvrager worden neergezet in de context van deze tijd en de huidige visie op zorg.

 1. De actuele werksituatie van de medewerkers van de organisatie zijn vertrekpunt
 2. Richten op bewust maken van kwaliteiten en verantwoordlijkheid en concrete doelen stellen
 3. Praktijkgericht trainen
 4. Coaching on the job als brug tussen theorie en praktijk

De actuele werksituatie en de context van de organisatie zijn vertrekpunt
De veranderende maatschappelijke context vraagt om een ander aanbod van zorginstellingen en een veranderde professionele houding van de medewerkers. Om de zorgvrager centraal te blijven stellen blijft het nodig om aandacht te houden voor het ontwikkelen van de professionele houding van de medewerkers. Zo ook voor de dilemma's die zij ervaren bij de uitoefening van hun beroep.
Hoewel het erop lijkt dat de veranderende visie op zorg zich alleen op de werkvloer alfspeelt, zet de beweging zich voort in de gehele organisatie.

Van bewust worden naar concrete doelen stellen
De training is gericht op het bewust maken van de medewerkers van hun eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
De training heeft tot doel het "vanzelfzwijgende" onder woorden te brengen, het vergroten van eigen kaders en het leren omgaan met verschillen.
Vervolgens worden concrete doelen bepaald en handvatten aangereikt zodat deze doelen ook bereikt kunnen worden.
Het effect van deze werkwijze blijkt meestal niet ver te liggen van de doelen die ook het management voor ogen heeft.

Praktijk gericht trainen
Van Ginneken training kiest voor een concrete, praktijkgerichte aanpak.

 • Door één aspect van het Belevingsgericht werken in de trainingen uit te diepen
 • Door te focussen op één onderdeel en hierbij de professionele houding van de medewerker en de vragen van de zorgvragers uit te diepen, zodat er een helder beeld van de gewenste situatie ontstaat
 • Door zelf te laten ontdekken waar ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan waardoor de medewerkers zich verantwoordelijk zullen voelen voor het zorgproces. Zij kunnen het geleerde ook toepassen op andere onderdelen

Praktijkonderwerpen zijn:

 • Hoe kun je Belevingsgericht de maaltijden aanbieden?
 • Wat betekent Belevingsgericht wonen?
 • Hoe kom je tot een Belevingsgericht zorgleefplan met bewoner, familie en team?
 • Hoe verleen je Belevingsgerichte zorg?

Coaching on the job als brug tussen theorie en praktijk
Een krachtig middel bij een trainingstraject van Van Ginneken trainingen is de jobcoaching.

 • Door mee te werken wordt de sfeer geproefd en kan informeel in gesprek worden gegaan met de medewerkers
 • Hierdoor worden de dilemma's zichtbaar, die spelen binnen het team en de werkzaamheden
 • Jobcoaching geeft zicht op onderwerpen die het hele team aangaan of juist zaken die op het persoonlijke ontwikkelingsniveau van de medewerker liggen.
 • Door jobcoaching kan de theorie in een voor de medewerkers herkenbare situatie geplaatst worden
 • Er is aandacht voor individuele ontwikkeling door het geven van feedback op het handelen en gedrag.

Via de coaching on the job wordt op deze wijze een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Bovendien geeft meewerken met een team veel verdieping aan een training. De ervaring leert dat de medewerkers het enorm waarderen dat je de moeite neemt in hun dagelijkse praktijk te stappen.

Effecten
De combinatie van training en jobcoaching leidt tot zichtbare veranderingen in het handelen van de verzorgende en draagt daarmee bij tot het verbeteren van de kwaliteit van wonen en welzijn  bij de zorgvragers en werkethos bij de medewerkers. Er ontstaat een beweging!

 • De zorgvrager komt meer centraal te staan in het aanbod
 • Er wordt meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de zorgvrager
 • De medewerkeers worden creatiever en gaan weer denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
 • De tijd die er voor de zorgvrager is, wordt beter benut
 • De onderlinge communicatie binnen het team verbetert en er wordt meer en beter feedback gegeven
 • De medewerker voelt zich meer verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar werk
 • Er wordt zichtbaar dat Belevingsgericht werken een zaak ik van de hele organisatie.

Metafoor
Metafoor

Deze website is gemaakt en ontworpen door NMMOnline.