Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vangin01/domains/vanginnekentrainingen.nl/public_html/_source/functions/functions.php on line 110

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/vangin01/domains/vanginnekentrainingen.nl/public_html/_source/functions/commands.php on line 106
.: van Ginneken Trainingen :.

Een Belevingsgerichte organisatie

Wij en onze omgeving veranderen. De (toekomstige) zorgvragers zijn meer zelfstandige denkers geworden. De vertrouwde zuilen en denkpatronen hebben plaats gemaakt voor eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg. Dit geeft aanleiding om anders naar de zorg en de positie van de zorgvrager te kijken.

Van Ginneken traningen gaat uit van:

  1. Gewoon leven waar het kan, anders waar het moet
  2. De sfeer van Belevingsgericht werken wordt geproefd in de gehele organisatie
  3. Blijvende aandacht voor ontwikkelen van de visie

Gewoon leven waar het kan, anders waar het moet
Binnen onze veranderende maatschappelijke en culturele structuren wordt er in de zorgverlening een andere professionele houding verwacht. Waar er jaren lang gewerkt is vanuit een aanbodgerichte zorginstelling zijn nu de vragen en behoeften van de zorgvrager sturend voor de zorg en de omgeving waarin de zorgvrager verblijft. De positie van de zorgvrager is gelijkwaardig geworden aan de positie van de zorgverleners, maar ook de positie van de zorgverleners ten opzichte van elkaar verandert.
Vele publicaties zijn er al over dit onderwerp verschenen. Het thema 'Belevingsgericht werken' is door velen in allerlei methodieken uitgewerkt waarbij steeds het uitgangpunt is: "Gewoon waar het kan, anders waar het moet". Een uitgangspunt dat zeker door van Ginneken trainingen wordt onderschreven.
Van Ginneken trainingen werkt niet vanuit een bepaalde methodiek maar streeft naar de eenvoudigste wijze om het denken en handelen zo te beïnvloeden dat er een klimaat van 'Belevingsgericht werken' ontstaat in de hele organisatie. Waar nodig maken we uiteraard wel gebruik van de bestaande zorgmethodieken.

De sfeer van Belevingsgericht werken wordt geproefd in de gehele organisatie
Om goed aan te kunnen sluiten bij de vragen van de zorgvrager is een aandachtige en mensgerichte houding nodig. Daarvoor is het nodig dat je weet met wie je te maken hebt. Wat voor mens is die ander? Door deze mensgerichte houding ontstaat een sterkere binding tussen de zorgvrager en de medewerkers.
'Belevingsgericht werken' vraagt een congruente houding op alle niveaus in de organisatie.
Het lijkt misschien of de veranderende visie op zorg zich alleen afspeelt op de werkvloer, maar het 'Belevingsgerichte werken' zet de gehele organisatie in beweging.

Blijvende aandacht voor ontwikkelen van de visie
Het is gebleken dat het niet gemakkelijk is om het door Belevingsgerichte zorg gevraagde 'Nieuwe Werken', vast te houden of om het verder te ontwikkelen. De uitdaging is om te zoeken naar de eenvoudigste manier om het denken en handelen zo te veranderen dat er een blijvend klimaat van Belevingsgericht werken ontstaat in de gehele organisatie.
Het is de visie van Van Ginneken trainingen om cyclisch aandacht te blijven geven aan het proces. Op deze wijze wordt het grootste rendement gehaald uit een veranderings- of trainingstraject.

Daarom is er naast de basistraining een vervolg trainingstraject Belevingsgericht werken in uitvoering, een heel geschikt middel om het Belevingsgericht werken op te frissen en op onderdelen verder te verdiepen.

Deze website is gemaakt en ontworpen door NMMOnline.